Cenník

Tabuľkový prehľad bytov - aktuálny stav

Zakladáme si na individuálnom prístupe, preto si vždy radi nájdeme priestor na rozhovor s klientom, kde mu predstavíme ceny a bližšie špecifiká projektu.

Kód Kategória Poschodie Dispozícia Podlahová
plocha (m²)
Terasa (m²) Záhrada (m²) Pivnica Parkovacie
miesto
Cena Stav
A-2 Garden 1. 3+kk 98.28 17.84 129.97 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
B-2 Garden 1. 3+kk 61.20 17.84 110.64 1 ks 1 - 2 ks Na vyžiadanie Voľný
F-2 Garden 1. 2+kk 51.24 17.84 21.05 1 ks 1 ks Na vyžiadanie Voľný
C-2 City 2. 3+kk 86.54 12.24 - 1 ks 1 - 2 ks Na vyžiadanie Voľný
D-2 City 2. 4+kk 103.28 14.52 - 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
G-2 City 2. 3+kk 86.54 12.24 - 1 ks 1 - 2 ks Na vyžiadanie Voľný
E-2 City 2. 4+kk 103.28 14.52 - 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
Kód Kategória Poschodie Dispozícia Podlahová
plocha (m²)
Terasa (m²) Záhrada (m²) Pivnica
(m²)
Parkovacie
miesto
Cena Stav
A-3 Garden 1. 3+kk 98.28 17.84 129.97 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
B-3 Garden 1. 4+kk 103.28 17.84
17.84
132.15 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
C-3 City 2. 3+kk 86.54 12.24 - 1 ks 1 - 2 ks Na vyžiadanie Voľný
D-3 City 2. 4+kk 103.28 14.52 - 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný
G-3 Premium 3. 4+kk 182.26 15.16
33.80
- 1 ks 2 ks Na vyžiadanie Voľný